Actueel nieuws

Archief vol nieuws uit de financiële wereld

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11 augustus 2022 | Onroerende zaken

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming verandert of een verandering in waarde ondergaat als

Lees meer

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11 augustus 2022 | Formeel recht

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is ontvangen. Wanneer de aangifte te laat wordt ingediend

Lees meer

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

4 augustus 2022 | Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming van dubbele belasting. De systematiek van het

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

4 augustus 2022 | Arbeidsrecht

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de

Lees meer

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

4 augustus 2022 | Successiewet

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting:

beiden meerderjarig te zijn;
op hetzelfde woonadres te zijn ingeschreven;
een in een notarieel

Lees meer

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

4 augustus 2022 | Arbeidsrecht

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving.

In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier

Lees meer

Openstelling saneringsregeling visserij

28 juli 2022 | Subsidies

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022.

De saneringsregeling is een subsidie, die ondernemers moet stimuleren om te stoppen met hun bedrijf.

Om in aanmerking te komen voor subsidie

Lees meer

Rekenmodel rechtsherstel box 3

28 juli 2022 | Inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet langer van een fictieve verdeling van het

Lees meer

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28 juli 2022 | Sociale verzekeringen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385.

Lees meer